PM – Płetwonurek Młodzieżowy

Jest to stopień nurkowy przewidziany specjalnie dla najmłodszych nurków chcących rozpocząć podwodną przygodę. Podzielony jest na trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Posiadanie stopnia PM świadczy o posiadaniu podstawowych umiejętności nurkowych oraz rozumieniu głównych zasad bezpieczeństwa w nurkowaniu. Uzyskanie stopni płetwonurka młodzieżowego zaszczepia u dzieci pasję nurkową trwającą niejednokrotnie przez całe życie i daje w przyszłości możliwość nurkowania wspólnie z nurkującymi rodzicami.

PMB – Płetwonurek Młodzieżowy Brązowy

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 8 lat,

– umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,

– orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Uprawnienia:

– Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach otwartych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania

PMS – Płetwonurek Młodzieżowy Srebrny

Warunki uczestnictwa w kursie:

– posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,

– ukończone 10 lat,

– umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,

– orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Uprawnienia:

– Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

– Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym)
o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

PMZ – Płetwonurek Młodzieżowy Złoty

Warunki uczestnictwa w kursie:

– posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,

– ukończone 12 lat,

– umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,

– orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Uprawnienia:

– Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

– Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.