PN1 – Płetwonurek Nitroksowy

Ukończenie kursu Płetwonurka Nitroksowego daje możliwości płetwonurkowi na wykonywanie dłuższych
i bezpieczniejszych nurkowań. Po uzyskaniu stopnia PN1 płetwonurek może nurkować z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości tlenu do 40 %. W trakcie kursu uczestnicy uczą się zasad bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem nitroksu jako mieszaniny oddechowej. Zdobywają wiedzę w jaki sposób dobierać odpowiednią mieszaninę do planowanego nurkowania oraz jak zaplanować nurkowanie do posiadanej mieszaniny gazowej. Ponadto w trakcie kursu zwiększysz swoją wiedzę z zakresu mieszanin gazowych, obliczania ciśnień parcjalnych gazów w mieszaninach oraz zapoznasz się z obsługą analizatora tlenowego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
    (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

Płetwonurek PN1 ma prawo wykonywać nurkowania w aparatach oddechowych o obiegu otwartym
z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2– 1.4 bar), w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1)