PZB – Płetwonurek w Zestawie Butlowym

W trakcie kursu płetwonurek zdobywa wiedze w jaki sposób zestaw butlowy zwiększy jego możliwości nurkowe oraz bezpieczeństwo nurkowań. Kurs PZB daje możliwość nauczenia się bezpiecznego konfigurowania swojego wyposażenia nurkowego w celu realizowania coraz bardziej zaawansowanych nurkowań. Podczas kursu realizowanych jest wiele bardzo ciekawych ćwiczeń wpływających na poprawę pływalności i trymu płetwonurka.

Na szkoleniu płetwonurek zdobywa wiedzę z zakresu obsługi wyposażenia dodatkowego i wykonywania procedur awaryjnych.  Ten kurs jest wstępem do rozpoczęcia nurkowań technicznych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 15 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) lub P1 (wersja rozszerzona),
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
    (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB).