P1 – Płetwonurek

P1 jest podstawowym kursem nurkowym. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu P1 daje pełną samodzielność w nurkowaniu. Płetwonurek P1 posiada gruntowną wiedzę z dziedziny nurkowania oraz duże umiejętności nurkowe. Doskonale zna zasady bezpiecznego nurkowania oraz posiada rozległą wiedzę
o środowisku podwodnym.

Zdobyta w trakcie kursu wiedza, umiejętności doświadczenie pozwalają na wykonywanie samodzielnie zaplanowanych partnerskich nurkowań do głębokości 20 m. Poprzez uzyskanie stopnia P1 płetwonurek jest wyśmienicie przygotowany do wykonywania nurkowań turystycznych zarówno w wymagających polskich wodach jak i ciepłych morzach i ocenach na całym świecie.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

  • Płetwonurek P1 ma prawo nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.