P1BIS – Płetwonurek *

Kurs P1 BIS dedykowany jest osobom posiadającym uprawnienia PTN – Płetwonurka Turystycznego – Nadzorowanego lub posiadającym uprawnienia PMZ – Płetwonurka Młodzieżowego Złotego. Ukończenie tego kursu świadczy o posiadaniu wiedzy i umiejętności nurkowych takich samych jak płetwonurek P1. Kurs P1 BIS to skrócona wersja kursu P1 przeznaczona dla osób posiadających już wiedzę i umiejętności nurkowe potwierdzone uzyskaniem certyfikatów PTN lub PMZ.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie stopnia KDP/CMAS (PMZ) lub KDP/CMAS (PTN),
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

  • Płetwonurek P1 ma prawo nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.
  • Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).