P3 – Płetwonurek

Płetwonurek P3 jest najwyższym stopniem w nurkowaniu rekreacyjnym i zarazem pierwszym stopniem profesjonalnym na tzw. zawodowej ścieżce nurkowania. Uzyskanie stopnia P3 świadczy o posiadaniu przez płetwonurka bardzo dużej wiedzy oraz o posiadaniu wyjątkowych umiejętności nurkowania.

Kurs P3 kierowany jest do płetwonurków chcących nauczyć się pracy z innymi płetwonurkami o niższych stopniach nurkowych, kierowania nurkowaniami jak również dbania o bezpieczeństwo płetwonurków podczas wyjazdów nurkowych. Zdobyte podczas kursu umiejętności, wiedza i doświadczenie uprawniają do wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego. Dają również możliwość oficjalnego asystowania i bezpośredniego pomagania instruktorom w trakcie prowadzenia kursów oraz profesjonalną organizację wyjazdów nurkowych w kraju i za granicą.

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy w bazach i centrach nurkowych na całym świecie.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:
  – nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
  – nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
  – nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),
 • posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przed medycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
  – patofizjologia i pierwsza pomoc – we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
  – BLS DAN, OFA DAN,
  – patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej
  10 w przedziale głębokości 30–40 m,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:

 • organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
 • nurkować dekompresynie (bez zmiany gazu) do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego z partnerem o kwalifikacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* P1, KDP/CMAS** P2, KDP/CMAS*** P3 (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości,
 • uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.
  • nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania,
  • sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed ich wejściem do wody,
  • dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
  • uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta,
  • zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** P3.