PE – Płetwonurek Eksplorator

Stopień Płetwonurka Eksploratora jest bardzo ważny na ścieżce rozwoju nurkowego w zakresie nurkowań rekreacyjnych. W trakcie kursu płetwonurek zdobywa kolejne umiejętności unikalną wiedzę nurkową.

Kurs ten dedykowany jest dla osób, które pragną wykonywać bezpieczne nurkowania turystyczne z dekompresją do głębokości 30 m. Płetwonurek eksplorator uczy się na kursie wykorzystywać pod wodą specjalistyczny sprzęt tj. boję dekompresyjną, szpulki, kołowrotki, źródła światła oraz ćwiczy poruszanie się pod wodą z wykorzystaniem zaawansowanych technik pływania.

Warunki udziału w kursie:

 • ukończone 15 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych
  stopni innych organizacji) z zakresu:

  • nurkowania nocnego (PNO),
  • nurkowania nawigacyjnego (PNA)
 • 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10 m po uzyskaniu P1,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Uprawnienia:

Płetwonurek PE ma prawo nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat KDP/CMAS.