PNA – Płetwonurek Nawigator

Kurs Płetwonurka Nawigatora przewidziany jest dla osób posiadających certyfikat nurkowy P1. Kurs ten ma na celu zwiększyć kwalifikacje oraz umiejętności nurkowe w dziedzinie nawigacji podwodnej i orientacji pod wodą.

Płetwonurek w trakcie kursu PNA zdobywa umiejętności dzięki, którym będzie potrafił dokładniej i bezpieczniej planować swoje nurkowania. Umiejętności nawigacji podwodnej pozwalają dotrzeć do określonego celu pod wodą, wrócić do miejsca wejścia do wody, odnaleźć podwodną atrakcję.  W trakcie kursu płetwonurek poznaje zasady nawigacji naturalnej oraz przyrządowej.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie stopnia płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNA).