PNO – Płetwonurek Nocny

Kurs Płetwonurka Nocnego przewidziany jest dla osób posiadających certyfikat nurkowy P1. Kurs ten ma na celu zwiększyć kwalifikacje oraz umiejętności nurkowe poprzez wprowadzenie do fascynującego świata nurkowań nocnych. W nocy ożywa cały podwodny świat. W trakcie nurkowań nocnych możemy spotkać zwierzęta wodne, które zwykle w ciągu dnia przebywają w ukryciu.

Bogaty program kursu PNO przygotowuje także płetwonurka do głębszych nurkowań realizowanych poniżej strefy światłocienia. W trakcie kursu nauczysz się jak poprawnie zaplanować i odbyć nurkowanie nocne oraz poznasz techniki i bezpieczeństwo nurkowania w nocy.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie stopnia płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNO).