PSS – Płetwonurek w Suchym Skafandrze

Kurs nurkowania w suchym skafandrze można realizować posiadając co najmniej podstawowy stopień nurkowy P1. Istnieje również możliwość realizacji kursu P1 od razu w suchym skafandrze. Kurs kierowany jest dla płetwonurków chcących podnieść swój komfort cieplny pod wodą oraz zwiększyć możliwości w zakresie czasu spędzonego pod wodą.

Nurkowanie w suchym skafandrze pozwala na swobodne nurkowanie w wodach zimnych i pod lodem. Dzięki umiejętnościom zdobytym w trakcie tego kursu płetwonurek może nurkować praktycznie przez cały rok zachowując komfort cieplny. W trakcie kursu płetwonurek zdobywa wiedzę w zakresie budowy suchych skafandrów oraz zasad nurkowania w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 18 m,
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
    (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich)

Uprawnienia:

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka w Skafandrze Suchym KDP/CMAS (PSS).