PTN – Płetwonurek Turystyczny – Nadzorowany

Stopień PTN jest dedykowany dla osób chcących nurkować turystycznie dla własnej przyjemności w trakcie wakacji lub wyjazdów do ciepłych krajów. Płetwonurek PTN wykonuje swoje nurkowania w towarzystwie bardziej doświadczonych partnerów, przewodników nurkowych (Divemasterów) lub instruktorów. Uzyskanie tego stopnia świadczy o zdobyciu przez płetwonurka gruntownych, podstawowych umiejętności nurkowych oraz szerokiej wiedzy z dzieciny nurkowania. Zdobyte umiejętności i doświadczenie umożliwiają wykonywanie nurkowań do głębokości 12 m oraz samodzielną obsługę sprzętu podczas każdego etapu nurkowania. Kursant jest dobrze przygotowany do wykonywania bezpiecznych nurkowań turystycznych w ciepłych i przejrzystych wodach na całym świecie.

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 14 lat,

– umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

– zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,

– orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Uprawnienia:

Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN) ma prawo nurkować do głębokości 12 m w towarzystwie instruktora lub z płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS*** P3 lub równorzędny innych organizacji.

Uwaga:

Po ukończeniu kursu Płetwonurek PTN może podnieść kwalifikacje do stopnia KDP/CMAS* P1 przystępując do kursu P1 BIS. Stopień Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN) może być nadawany uczestnikom kursu KDP/CMAS* (P1), którzy z rożnych powodów nie ukończyli szkolenia, a ich wiedza i umiejętności odpowiadają wymaganiom stawianym uczestnikom kursu na stopień Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN).