Regulamin wypożyczalni:

 • Sprzęt nurkowy wypożyczany jest wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia do nurkowania.
 • Sprzęt wypożyczany jest za okazaniem dowodu tożsamości.
 • Za wypożyczony sprzęt może zostać pobrana kaucja w wysokości wartości rynkowej wypożyczonego sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi w momencie zwrotu nieuszkodzonego sprzętu.
 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonego sprzętu kaucja jest zatrzymywana przez wypożyczającego.
 • Sprzęt wymagający naprawy, a uszkodzony z winy klienta pobierana jest opłata wg. stawek serwisu producentów sprzętu.
 • Za oddanie brudnego niewyczyszczonego sprzętu pobierana jest opłata wysokości 100 zł.
 • Opłata za wypożyczenie sprzętu oraz kaucja pobierane są z góry.
 • Zamówienie wypożyczenia sprzętu należy składać co najmniej 3 dni przed planowanym wypożyczeniem drogą mailową lub telefoniczną.

Absolwenci Szkoły Nurkowania Family Diving mogą wypożyczać sprzęt z 15% rabatem bez zapłaty kaucji za wypożyczony sprzęt.

CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU DO NURKOWANIA

1 dzień – weekend – 1 tydzień

 • 20 zł - 35 zł - 100 zł
  Wypożyczenie automatu oddechowego

  (I st., II st., octopus, manometr, wąż do jacketu)

 • 20 zł - 35 zł - 100 zł
  Wypożyczenie skafandra mokrego
 • 10 zł - 15 zł - 50 zł
  Wypożyczenie butów neoprenowych
 • 20 zł - 35 zł - 100 zł
  Wypożyczenie jacketu
 • 30 zł - 55 zł - 120 zł
  Wypożyczenie butli z powietrzem
 • 10 zł - 20 zł - 50 zł
  Wypożyczenie kompasu
 • 10 zł - 20 zł - 50 zł
  Wypożyczenie latarki
 • 30 zł - 50 zł - 100 zł
  Wypożyczenie komputera
 • 20 zł - 35 zł - 60 zł
  Wypożyczenie pasa balastowego z balastem do 12 kg
 • 20 zł - 35 zł - 60 zł
  Wypożyczenie ABC
 • 130 zł - 200 zł - 350 zł
  Kompletne wyposażenie płetwonurka

  rekreacyjnego: ABC, skafander mokry,

  buty, rękawice, automat oddechowy,

  butla, pas balastowy z balastem, jacket